Home

BIK regeling zzp

Het kabinet stimuleert bedrijven om investeringen te doen met een nieuwe investeringskorting, de Baangerelateerde Investeringskorting (BIK). Deze tijdelijke regeling zorgt ervoor dat bedrijven ook in deze roerige tijden blijven investeren in bijvoorbeeld nieuwe machines. De regeling geldt voor investeringen in 2021 of 2022 ZZP en het coronavirus: alle informatie en regelingen. Vanwege de economische gevolgen van het coronavirus kunnen ondernemers een aanvraag doen om in aanmerking te komen voor uitzonderlijke financiële steun van het kabinet. In dit dossier vind je alles over de verschillende opties De Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo) - voorheen Bbz - is in het leven geroepen voor zzp'ers en andere ondernemers, die hun inkomsten zien kelderen door de maatregelen tegen het coronavirus. Daarbij biedt de gemeente de volgende hulp: De overheid vult je inkomen voor drie maanden aan tot het sociaal minimum Vanaf 1 maart is er een nieuwe regeling voor culturele zzp'ers en erfgoedvrijwilligers. Zzp'ers die werken in cultuurparticipatie of -educatie (inclusief ambachtsbeoefenaars) kunnen een eenmalige bijdrage aanvragen voor scholing. Denk bijvoorbeeld aan digitaal werken, het benaderen van andere doelgroepen, of specialiseren De BIK regeling staat voor: Baangerelateerde investeringskorting en is van overheidswege in het leven geroepen, om bedrijven op deze manier te stimuleren, investeringen te doen. Op Prinsjesdag 2020 werd bekend gemaakt dat het kabinet daarvoor geld beschikbaar wil stellen

Investeringskorting voor bedrijven Belastingplan 2021

De BIK-afdrachtvermindering kan niet worden toegepast bij bedrijven die geen werknemers in dienst hebben, bijvoorbeeld omdat ze uitsluitend werken met uitzendkrachten of de inhuur van zzp-ers. Het bedrag van de BIK is 3,9% van het investeringsbedrag tot een totale jaarinvestering van € 5.000.000, daarboven geldt 1,8% Het kabinet wil bedrijven stimuleren om tijdens deze coronacrisis te blijven investeren met een nieuwe investeringskorting, de Baangerelateerde investeringskorting (BIK). De uitwerking van deze tijdelijke regeling van twee jaar is maandag naar de Tweede Kamer gestuurd. De tijdelijke regeling, waarvoor in totaal € 4 miljard beschikbaar is, zorgt. De regeling wordt uitgevoerd door RVO in samenwerking met de Belastingdienst. Bedrijven die voor de regeling in aanmerking willen komen kunnen wegens uitvoeringstechnische redenen vanaf 1 september 2021 een aanvraag doen. De maximale doorlooptijd voor de afgifte van een BIK-verklaring nadat de aanvraag door RVO is ontvangen is vervolgens 12 weken Dit artikel is voor het laatst geüpdatet op 12 november 2020. Het kabinet wil ondernemers stimuleren om te blijven investeren. Op 5 oktober 2020 heeft het kabinet daarvoor het voorstel voor de Baangerelateerde investeringskorting (BIK) ingediend. Per 1 januari 2021 wordt de BIK ingevoerd, al geldt deze al voor investeringen waarvan de verplichtingen vanaf 1 oktober 2020 zijn aangegaan

De kleinschaligheidsinvesteringsaftrek geldt voor bedrijfsmiddelen. Het bedrag dat u mag aftrekken, is afhankelijk van de totale investering. Lees meer Uitstel van betaling mogelijk voor zzp'ers. Voorwaarden: Aanvragen kan nadat je de aanslag hebt ontvangen. Verzoek moet per brief worden ingediend. Aanvragen: Stuur je verzoek om uitstel naar: Belastingdienst Postbus 100 6400 AC Heerlen. Verruiming BMKB-regeling. De verruimde borgstelling midden- en kleinbedrijf (BMKB)-regeling is versneld. De zogenoemde baangerelateerde investeringskorting (BIK) moet bedrijven verleiden om ondanks de coronacrisis te blijven investeren. Zij mogen een klein deel van de investeringssom aftrekken van de.. Voor zelfstandig ondernemers en zzp'ers die nu geen inkomsten hebben is niet alleen financiële ondersteuning nodig; ze moeten zich ook breder oriënteren. Als onderdeel van de Tozo-regeling ondersteunt de gemeente per 1 januari 2021 de heroriëntatie van de ondernemer De BIK heeft een tijdelijk karakter. Na 2022 zal het budget van de regeling (ca. € 2 mld. per jaar) op een andere manier gebruikt worden om werkgeverslasten te verlagen. Van belang is ook dat het wetsvoorstel nog wel door de Tweede Kamer en de Eerste Kamer moet worden goedgekeurd

ZZP en het Coronavirus: alle informatie en regelinge

 1. dering brengen op uw afdracht loonheffing
 2. Met de BIK Regeling wil de overheid met name ondernemers stimuleren om te investeren in bedrijfsmiddelen. De regering heeft voor 2021 2 miljard euro beschikbaar gesteld voor de investeringskorting en voor 2022 idem dito. De voorwaarde hierbij is dat dergelijke investeringsverplichtingen na 1 oktober 2020 zijn aangegaan
 3. De BIK is een tijdelijke regeling. Je kunt er als ondernemer tot eind 2022 een beroep op doen. Vast staat dat de overheid alvast 4 miljard euro heeft gereserveerd voor de BIK. De pot is dus goed gevuld. Aan de precieze invulling van de BIK wordt nog gewerkt. Op de website van de RVO vind je de laatste stand van zaken
 4. dering ingevoerd: de afdrachtver

Alle regelingen voor zzp'ers en ondernemers tijdens de

De BIK-regeling geldt voor investeringen die uw onderneming doet na 1 oktober 2020 t/m eind 2022. Let op. De laatste betaling moet plaatsvinden in 2021 of 2022 en het bedrijfsmiddel moet binnen zes maanden na deze laatste betaling daadwerkelijk in gebruik zijn genomen BMKB-regeling. De overheid heeft een versnelde openstelling van de BMKB-regeling beloofd. Het Besluit Borgstelling MKB Kredieten is bedoeld om de kredietverlening aan het midden- en klein bedrijf te stimuleren. Als je onvoldoende zekerheden hebt voor een krediet bij de bank, dan kan de Nederlandse Staat voor je garant staan Wat is de BIK regeling? De BIK is een afdrachtvermindering op de loonheffing. Op deze manier is bij een gelijke investering de tegemoetkoming hetzelfde, ongeacht de winst die er gerealiseerd wordt. Wel dient het bedrijf voldoende werknemers in dienst te hebben om de investeringskorting via de loonheffing te verzilveren. Het laatste nieuws over de BIK. Met steun van diverse partijen uit de coalitie is de BIK-regeling aangenomen

BIK-regeling vervangen door verlagen werkgeverspremie De BIK-regeling wordt met terugwerkende kracht tot 1 januari 2021 ingetrokken omdat uit informeel overleg met de Europese Commissie blijkt dat er een kans is dat zij de gehele BIK als ongeoorloofde staatssteun beschouwt Het kabinet heeft de BIK-regeling uitgewerkt. Ondernemers kunnen 3% korting krijgen op investeringen tot €5 miljoen De corona maatregelen voor ZZP'ers. Wat houden deze nu in De regeling is bedoeld voor ondernemers die in Nederland inkomsten- of vennootschapsbelasting betalen. De EIA is een fiscale aftrekregeling. De regeling biedt direct financieel voordeel aan ondernemers die investeren in energiebesparende bedrijfsmiddelen en duurzame energie De BIK-regeling wordt met terugwerkende kracht tot 1 januari 2021 ingetrokken omdat uit informeel overleg met de Europese Commissie blijkt dat er een kans is dat zij de gehele BIK als ongeoorloofde staatssteun beschouwt

Het coronavirus: check hier je regelinge

 1. dering loonheffing voor nieuwe investeringen ingevoe..
 2. 28-05-21 | BIK-regeling vervangen; 27-05-21 | Nieuwe datum omgevingswet; 21-05-21 | 200 miljoen beschikbaar voor MKB; 05-05-21 | Aanvraag 5e ronde NOW geopend; 05-05-21 | Groeikansen door intellectueel eigendom; 05-05-21 | Nieuwe AED locatie; 23-03-21 | FOTY Awards, wie wordt zzp'er van het jaar; 23-03-21 | Nieuwsbrief GRI
 3. De omstreden Baangerelateerde Investeringskorting of BIK-regeling verdwijnt. Dat heeft staatssecretaris van Financiën Hans Vijlbrief (D66) vrijdag bekendgemaakt. Met een beroep op de BIK hoefden.
 4. dering zeevaart. Dit heeft tot gevolg dat voor 2021 geen exacte verantwoordings- en bestuurlijke informatie beschikbaar zal zijn voor de afdrachtsver
 5. De Europese Commissie moet de BIK nog goedkeuren. Bij goedkeuring zal de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) de BIK uitvoeren in samenwerking met de Belastingdienst.Op dit moment kan RVO daarom nog geen duidelijke antwoorden geven op vragen: de inhoud van de regeling is nog niet vastgesteld en er is nog geen goedkeuring van de Europese Commissie

Baangerelatieerde investeringskorting BIK - BIK regelin

De economische en maatschappelijke gevolgen van het coronavirus zijn in Nederland voor iedereen voelbaar. Daarom is er een steun- en herstelpakket met tijdelijke financiële regelingen, een sociaal pakket en investeringsmaatregelen. Hiermee helpt de Rijksoverheid grote en kleine (zelfstandig. 70% van de zzp'ers kent aftrekposten niet en loopt zo honderden euro's mis - dit zijn ze allemaal op een rij. Lisa Boerop. 10 apr 2019. Foto: Unsplash/LinkedIn Sales Navigator ZZP Nederland heeft een noodplan gemaakt en gestuurd naar de betrokken politici, waarin gebruik wordt gemaakt van de al bestaande Bbz-regeling (Besluit bijstandsverlening zelfstandigen). Daarvoor moeten dan wel de voorwaarden van deze regeling tijdelijk worden aangepast Regelingen voor zzp'ers Check waar je aanspraak op kan maken. Als zzp'er kun je gebruik maken van allerlei aftrekposten en (fiscale) regelingen. Zo zijn er bedragen die je af kunt trekken van je fiscale winst en hoe kleiner deze is, hoe minder belasting je betaalt Met deze regeling kan je geld aanvragen om de zzp'ers waar je mee werkt te ondersteunen. Ze kunnen met dit geld investeren in hun artistieke en inhoudelijke ontwikkeling. Instellingen kunnen aanvragen van € 25.000 tot € 50.000; Alle informatie over dit spoor staat op een eigen pagina

Voor zzp'ers wil het kabinet kijken of de vermogenstoets bij de regeling voor inkomenssteun alsnog geschrapt kan worden. Brancheclub Koninklijke Horeca Nederland roept het kabinet op om ook. Een ondernemer die gebruik maakt van de KOR-regeling kan daarmee vanaf 1 januari 2021 vrijgesteld worden van btw en het doen van de btw-aangifte. KOR 2021 Corona In 2020 komen meer ondernemers in aanmerking voor de kleineondernemersregeling vanwege de gevolgen van de coronacrisis De BIK-regeling wordt met terugwerkende kracht tot 1 januari 2021 ingetrokken omdat uit informeel overleg met de Europese Commissie blijkt dat er een kans is dat zij de gehele BIK als ongeoorloofde staatssteun beschouwt. Het kabinet stelt voor om de AWf-premie voor werkgevers in 2021 te verlagen, zo mogelijk per 1 augustus 2021 De BIK kan verrekend worden met de loonheffing en is daardoor alleen interessant voor bedrijven met personeel. Door deze systematiek is het voordeel van de regeling ook niet afhankelijk van de winst. Voordeel voor mkb. Via de BIK kan 3% van het investeringsbedrag tot € 5 miljoen worden verrekend met de loonheffing

Het kabinet stelt hiervoor € 130 miljoen beschikbaar, inclusief de kosten voor de uitvoering. Je kunt de TONK aanvragen bovenop andere regelingen, zoals de TOZO. Zzp'er die niet kan terugvallen op TOZO. De TONK-regeling is bedoeld voor mensen die tussen wal en schip belanden en hun rekeningen niet meer kunnen betalen Baangerelateerde investeringskorting (BIK) aanvullende voorwaarde. 10-11-2020 | Door: Herma Brinkhuis. De BIK is een regeling die is bedoeld om nieuwe investeringen in nieuwe bedrijfsmiddelen te stimuleren. De regeling is van toepassing op investeringsverplichtingen die op of na 1 oktober 2020 worden aangegaan

Hoe kun je de Baangerelateerde Investeringskorting (BIK

BIK-regeling voor ondernemers. In dit roerige jaar heeft het kabinet een steunmaatregel in het leven geroepen voor ondernemers: de Baangerelateerde Investeringskorting (BIK). Deze tijdelijke regeling moet ondernemers stimuleren om te blijven investeren in hun bedrijf door de aanschaf van bijvoorbeeld nieuwe machines gunstiger te maken ZZP Nederland heeft een eigen verzekeringskantoor in huis met volledige vergunning. Niet afhankelijk van maatschappijen en niet afhankelijk van het verkoopresultaat adviseren onze mensen jou objectief op ieder gebied van verzekeren Een zelfstandige zonder personeel (zzp'er) heeft volgens het regeerakkoord 2017 al snel een dienstverband. In de nieuwe regels voor zzp'ers - die de Wet deregulering beoordeling arbeidsrelaties (DBA) gaan opvolgen - staat namelijk dat er altijd sprake is van een arbeidsovereenkomst als een zzp'er een laag tarief betaald krijgt en daarnaast aan één van deze voorwaarden voldoet Zzp'ers moesten een lijst met vragen beantwoorden over hun werkzaamheden, op basis daarvan bepaalde de Belastingdienst of er sprake was van zelfstandig ondernemerschap. Zo'n VAR was niet verplicht om opdrachten uit te kunnen voeren, maar opdrachtgevers konden er wel om vragen omdat ze daarmee konden laten zien dat ze ZZP'ers slechts inhuren, zodat ze geen premies hoeven af te dragen De BIK-regeling koppelt investeringen aan een vermindering van de loonbelasting. Deze opzet zorgt ervoor dat de tegemoetkoming gelijk is bij alle werkgevers. Daardoor is de regeling ook voordelig voor ondernemingen die geen winst maken. Onder BIK vallende investeringen. De BIK-regeling heeft een brede opzet en is gericht op alle soorten.

Nieuwse - JW Accountants

Voorstel BIK dat bedrijven stimuleert te blijven

 1. De regeling is geen beloning voor eerder gerealiseerde investeringen, of voor investeringen die pas op zeer lange termijn gerealiseerd worden. Door bedrijfsinvesteringen in 2021 en 2022 te stimuleren dempt de BIK de laagconjunctuur, en draagt de regeling bij aan het behoud van banen op de korte termijn
 2. Aanvragen van de BIK regeling. Aanvragen kan vanaf 1 september 2021. De maximale doorlooptijd voor de afgifte van een BIK-verklaring nadat de aanvraag door RVO is ontvangen is 12 weken. Na ontvangst van de verklaring kunnen bedrijven de korting verrekenen met de loonheffing
 3. De zogeheten Baangerelateerde Investeringskorting (BIK) was een van de grootste verrassingen op Prinsjesdag. De linkse oppositie kwam woorden tekort om de nieuwe regeling af te schieten
 4. Met jaarlijks 2 miljard euro extra wil het kabinet investeringen door het bedrijfsleven stimuleren. Deze zogeheten BIK-regeling is hard nodig, vindt staatssecretaris Vijlbrief. Maar experts en oppositie zijn bikkelhard: Dit werkt niet
 5. Baangerelateerde arbeidskorting (BIK regeling) Het kabinet wil bedrijven stimuleren om investeringen te doen in 2021 en daarna. Er komt een nieuwe regeling voor investeringen vanaf 1 oktober 202
 6. g plaatsvinden. De stem
 7. Veel zzp'ers kiezen ervoor om hun auto van de zaak ook privé te gebruiken. Dat is toegestaan, maar als je op jaarbasis meer dan 500 privékilometers maakt, dan moet je wel belasting betalen. Deze belasting heet bijtelling. Hoeveel bijtelling je als zzp'er betaalt, is afhankelijk van een aantal factoren

De TVL-regeling is opnieuw verlengd. Je kunt als ondernemer of zzp'er ook over het eerste kwartaal van 2021 onder voorwaarden een tegemoetkoming krijgen, zodat je beter in staat bent om je vaste lasten te blijven betalen. Misschien kan je (opnieuw) gebruikmaken van deze verlengde TVL-regeling. Daarom vertellen wij je er graag meer over. >> Wat moet je regelen als je begint als zzp'er? Waaraan moet je denken als je zzp'er wordt? Bekijk de checklist en regel deze 8 geldzaken als je voor jezelf begint De regeling bestaat al sinds 1994 en jaarlijks maken ongeveer 22.000 ondernemers er gebruik van. Alle Nederlandse ondernemingen die ontwikkelings- en/of onderzoeksprojecten uitvoeren, mogen deze subsidie aanvragen. Grote kans dat uw bedrijf daartussen zit! Start-ups, zzp'ers, mkb's en multinationals komen in aanmerking

Ook bij 'Van A tot ZZP' staan we stil bij alle gevolgen van het Corona virus. Echter is daadwerkelijk stil staan voor de meeste ZZP'ers geen optie, ook al verwachten we verschillende regelingen en flexibiliteit vanuit de overheid. Uiteindelijk is een goed begin het halve werk en wil jij vast ook zelf weten waar je staat De BIK-regeling wordt met terugwerkende kracht tot 1 januari 2021 ingetrokken omdat uit informeel overleg met de Europese Commissie blijkt dat er een kans is dat zij de gehele BIK als ongeoorloofde staatssteun beschouwt. Het kabinet wil investeringen door het bedrijfsleven in deze coronacrisis zo snel mogelijk stimuleren en ondernemers zo min mogelijk in onzekerheid laten. Het kabinet stelt. In plaats van de regeling wordt de WW-premie in 2021 verlaagd om de werkgeverslasten te verlichten. De aanvragen voor de investeringsstimulans zouden dit najaar ingediend kunnen worden. Vanwege de onzekerheid die is ontstaan omdat de EC geen garantie kon geven dat de BIK geoorloofde staatssteun betreft, wordt de BIK ingetrokken

Het kabinet vervangt de Baangerelateerde Investeringskorting (BIK-regeling) door verlaging van de werkgeverspremie AWf in 2021. 30 mei 2021 door Salaris Vanmorgen De BIK-regeling wordt met terugwerkende kracht tot 1 januari 2021 ingetrokken omdat uit informeel overleg met de Europese Commissie blijkt dat er een kans is dat zij de gehele BIK als ongeoorloofde staatssteun beschouwt Het kabinet zet alsnog een streep door omstreden Baangerelateerde Investeringskorting (BIK), waarmee in 2021 en 2022 jaarlijks 2 miljard euro was gemoeid. In plaats daarvan hoeven bedrijven in. BIK-regeling ingetrokken voor verlaging werkgeverspremie Bron: Rijksoverheid 31 mei 2021 2 min Leestijd De BIK-regeling wordt met terugwerkende kracht tot 1 januari 2021 ingetrokken omdat uit informeel overleg met de Europese Commissie blijkt dat er een kans is dat zij de gehele BIK als ongeoorloofde staatssteun beschouwt BIK-regeling vervangen door verlaging werkgeverspremie. Geplaatst op: 31-05-2021, 17:42:08. Zoals bekend, is er als onderdeel van het Belastingplan 2021 een tijdelijke afdrachtvermindering loonheffing voor nieuwe investeringen ingevoerd, de Baangerelateerde investeringskorting (BIK) Kabinet vervangt BIK-regeling door verlaging werkgeverspremie 31 mei 2021 - Bron: Rijksoverheid De BIK-regeling wordt met terugwerkende kracht tot 1 januari 2021 ingetrokken omdat uit informeel overleg met de Europese Commissie blijkt dat er een kans is dat zij de gehele BIK als ongeoorloofde staatssteun beschouwt

Zo werkt de BIK-regeling - Taxenc

Hoe benut u de Baangerelateerde investeringskorting (BIK

Zzp'ers kunnen bij hun gemeente aankloppen voor een uitkering als het inkomen door de coronacrisis onder bijstandsniveau komt. Prima regeling van de overheid om ook aan de zzp er en de Zoekt u een subsidie of regeling voor uw bedrijf? Lees meer over subsidies, financiële regelingen en fiscale voordelen De zogenoemde BIK-regeling wordt met terugwerkende kracht ingetrokken. Om bedrijven wel tegemoet te komen krijgen alle werkgevers in het bedrijfsleven een flinke korting op hun loonkosten Regeling declaratievoorschriften, administratievoorschriften en informatieverstrekking Wlz 2021 (NR/REG-2104a) Corona gerelateerde regelgeving. Beleidsregel SARS-CoV-2 virus doorlopende kosten Wlz 2021 (BR/REG-21148) Beleidsregel SARS-CoV-2 virus extra kosten Wlz 2021 (BR/REG-21149a Een BIK-inhoudingsplichtige draagt op jaarbasis € 80.640 af aan loonheffingen. Deze inhoudingsplichtige kan tot een investering van € 2.688.000 optimaal profiteren van de BIK-regeling, aangezien de korting 3% bedraagt. De BIK verlaagt de loonheffingen. Hierdoor stijgt de winst van de onderneming

Wat is de BIK-regeling? Via de BIK-regeling (Baangerelateerde Investeringskorting) kunnen werkgevers korting krijgen op de loonheffing van hun personeel, wanneer zij investeren in een BIK-geregistreerd bedrijfsmiddel.De regeling is op dit moment bedoeld als crisisregeling. Na twee jaar looptijd hoopt de overheid de regeling om te zetten in een structurele investeringskorting De zzp-er heeft alleen recht op het volle loon, als het einde van de overeenkomst aan de opdrachtgever is toe te rekenen en de betaling van het volle loon, gelet op alle omstandigheden van het geval, redelijk is. Het moge duidelijk zijn dat deze regeling de nodige ruimte laat voor discussie en dus ook voor juridische geschillen over betaling zzp-regelgeving: dit moet je weten. Weet jij welke eisen er gelden bij de inschakeling van een zzp'er? Veel bedrijven houden zich niet aan de regels bij de inhuur van zzp'ers, zo bleek eerder dit jaar uit een steekproef van de Belastingdienst Veel zzp'ers leveren diensten of producten tegen een vast bedrag. Denk aan de Uber-chauffeurs, de zelfstandige pakketbezorgers, de maaltijdkoeriers van Deliveroo, maar bijvoorbeeld ook aannemers die een vaste prijs voor een klus rekenen of journalisten die per woord worden betaald.Het wordt een grote opgave om van die 'gig economy' weer naar 'uurtje-factuurtje' te gaan

Kleinschaligheidsinvesteringsaftrek (KIA

Waar kan ik de corona regelingen voor zzp'ers aanvragen

Hoe hoog is je netto besteedbare inkomen als zzp'er? Bereken snel wat jouw netto jaarinkomen is. Jij vult gegevens in - zoals je winst uit onderneming - en de calculator geeft aan hoeveel inkomstenbelasting je over box 1 betaalt. Er wordt natuurlijk rekening gehouden met de aftrekposten waar jij recht op hebt In Zoetermeer werken naar schatting 3.100 zzp'ers (zelfstandige zonder personeel). En die ondernemersgroep groeit gestaag. Goed ondernemerschap is belangrijk als motor voor de lokale economie en een bruisende stad. De gemeente helpt dan ook graag mee om het ondernemerschap van zzp'ers tot een succes te maken TOGS-regeling verder uitgebreid. Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat heeft de lijst met zzp-mkb-bedrijven die compensatie kunnen krijgen Geen mkb drempel BIK-regeling. Geplaatst op: maandag 12 oktober 2020 Om uit de crisis te komen weten ondernemers dat ze moeten innoveren. Dat moeten ze doen met hun producten en hun bedrijfsprocessen. Daarvoor heeft de regering een regeling aangekondigd, de BIK-regeling De regeling (ook wel voucherregeling genoemd) betreft een financiële ondersteuning van maximaal € 1000, € 2.000 of € 5000 voor het inhuren van een kennisleverancier voor het geven van advies. behalve in het geval van bedrijfsovername door ZZP'ers in de primaire sector

BIK-regeling voor subsidie op investeringen: zo werkt he

Zzp'ers die in de gemeente Amsterdam wonen kunnen bijvoorbeeld meer informatie vinden op deze pagina. 4. Voor welke periode heb ik recht op de tozo-regeling? De regeling geldt (zoals het er nu voor staat) als overbrugging voor de periode tussen 1 maart 2020 en 1 juni 2020 en je kunt de uitkering krijgen voor maximaal drie maanden. 5 Nieuwe Tozo regeling sluit veel ZZP'ers uit . Eerder werd bekend dat er flink gesneden gaat worden in de NOW regeling. Met de nieuwe NOW wordt het, in tegenstelling tot de vorige regeling, wél mogelijk om werknemers te ontslaan zonder ontslagboete Het kabinet wil met deze regeling de private investeringen stimuleren in de jaren 2021 en 2022. Wij vertellen u graag wat de BIK-regeling inhoudt. Met de BIK kunnen zowel IB-ondernemers als VPB-ondernemers onder bepaalde voorwaarden een deel van het bedrag van hun investeringen in mindering brengen op hun afdracht loonheffing

Gemeenten helpen zzp'ers bij heroriëntatie en omscholing

Ondernemers en zzp'ers die problemen voorzien met hun betalingsverplichtingen van gemeentelijke belastingen worden opgeroepen zich te melden via e-mail: invordering@nunspeet.nl. In het bericht kan men om uitstel van betaling vragen en uitleggen hoe men door de uitbraak van corona niet tijdig aan de betalingsverplichting kan voldoen. De gemeent Deze regeling staat bekend als de 30%-regeling. Hiervoor is het niet nodig eventuele onkosten te bewijzen. Voorwaarden. Voor de toepassing van de regeling moet u van ons toestemming hebben. Hiervoor kunt u, samen met uw werkgever, een verzoek indienen. U komt in aanmerking voor deze vergoeding als u aan een aantal voorwaarden voldoet Nieuws Zzp ZZP Nederland wil snel overlevingsplan cultuur- en evenementenbranche Blog Zzp Gideon Borman: 'dit was mijn blog, nu is het woord aan jou' Blog Zzp Gideon Borman zijn ode aan de helden: van zorgverlener tot ondernemer Blog Zzp Het déjà vu van zzp'er Gideon Borman helpt hem deze coronacrisis Blog Zzp Zo gaat zzp-ondernemer Gideon Borman om met gevolgen coronacrisi Bekijk de veelgestelde vragen over de gevolgen van COVID-19 voor praktijkhouders en zzp'ers. Natuurlijk kunt u ook altijd even contact met ons opnemen. Wij helpen u graag Wat is de Youngtimer regeling? Auto's die tussen de 15 en 25 jaar oud zijn worden ook wel Youngtimers genoemd. Het maakt niet uit of de auto in Nederland wordt gekocht of uit het buitenland is geïmporteerd. Youngtimers zijn vooral in trek bij mkb'ers en zzp'ers, omdat zij gebruik kunnen maken.

AMSTERDAM - Voor zzp-ers in nood komt er een aanvullende regeling naast de bestaande Tozo-regeling: TONK, de Tijdelijke Ondersteuning Noodzakelijke Kosten. De regeling Tijdelijke Ondersteuning Noodzakelijke Kosten (TONK) biedt een tegemoetkoming voor noodzakelijke kosten voor zzp-ers, die door de crisis te maken krijgen met terugval in inkomen en daardoor noodzakelijke kosten van bestaan. Belastingen voor zzp'ers. Als zzp'er betaal je belastingen over je inkomen. Daarnaast moeten de meeste zzp'ers elk kwartaal aangifte omzetbelasting doen en deze afdragen aan de Belastingdienst. Zorg ervoor dat je de omzetbelasting op tijd betaalt. Om je hier aan te helpen herinneren kun je een gratis alert instellen. Kleine ondernemersregelin Nieuws en video's over ZZP. Betrouwbaar, gratis en snel op NU.nl, de grootste nieuwssite van Nederland Deze regeling treedt in werking met ingang van 1 januari 2020. Deze regeling wordt bekendgemaakt door plaatsing in de Staatscourant op grond van artikel 20, tweede lid, onderdeel a, van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg). Deze regeling wordt aangehaald als: Regeling dbbc's, zzp's en extramurale parameters forensische zorg Belasting besparen door te kiezen voor een youngtimer. De youngtimer bijtelling is laag. Hierdoor rijd je toch in een zakelijke auto en bespaar je

Coronavirus nieuws | Confianza

Baangerelateerde Investeringskorting BIK voor mkb Deloitt

BIK-regeling. Hebben we het over de BIK-regeling, dan hebben we het over de Baangerelateerde Investeringskorting. Een extra bonus van 3,9% die je als werkgever krijgt wanneer je investeert in bepaalde bedrijfsmiddelen, zoals een bestelauto, een taxi en nog veel meer. Ook hierover hebben wij eerder bericht DEN HAAG (ANP) - Het kabinet wil de veelbesproken BIK-regeling, waarmee investeringen door bedrijven gestimuleerd werden, intrekken. De Europese Commissie

BIK-regeling helpt ondernemers investeren PNO Consultant

BIK-regeling vervangen door verlaging werkgeverspremie. Geplaatst op: 31-05-2021, 17:40:20. Zoals bekend, is er als onderdeel van het Belastingplan 2021 een tijdelijke afdrachtvermindering loonheffing voor nieuwe investeringen ingevoerd, de Baangerelateerde investeringskorting (BIK)

Philip Bokeloh - Insights
 • Flutterwave currency Converter.
 • Qualifizierter Anleger Schweiz Steuern.
 • Åka husbil i Skåne.
 • 24 de Cerveza Modelo precio.
 • LastPass hacked 2020.
 • Malta blockchain Island.
 • Bitcoin YouTube videos.
 • Vad kännetecknar en demokrati.
 • Fhib f07 09.
 • Bitcoin audit.
 • Helgjobb Helsingborg.
 • ADA to INR.
 • OpenCL miner download.
 • Excel summary table.
 • Webull Chrome Extension.
 • Pareto vp finansiering.
 • Beleggen met 500 euro.
 • Prospekt nyemission.
 • Orsaka synonym.
 • Nya bostäder Ulriksdal.
 • Wirecard.
 • Pareto valutakonto ISK.
 • Winnaars Libelle wedstrijden.
 • Lønnssamtale etter ett år.
 • SAI stablecoin.
 • Bat/try yorum.
 • Graduate cryptography jobs.
 • Trettio tusen femhundra i siffror.
 • Wysetrade youtube.
 • Unga Forskare stipendium.
 • Brokerage fee.
 • Lottning ripjakt 2021.
 • FOREX lån.
 • Online broker österreich konsument.
 • EU enlargement 2004.
 • How to buy Klever coin.
 • Is Laura Dimon married.
 • Källskatt Finland.
 • Central Bank of India Corporate Login.
 • Vad är en ekvation.
 • Hyperinflationen.